top of page

základní informace

Udział w grupie badawczej jest możliwy tylko dla osób zainteresowanych z Czech ze względu na prostszą i szybsza komunikace.

CO JE CÍLEM?

Primárním cílem výzkumu je v pravidelných intervalech sledovat vývoj laboratorní hodnoty kalprotektin při současném užívání bylinného doplňku stravy Vitestin® u osob, kterým bylo lékařem diagnostikováno zánětlivé onemocnění střev (zejm. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) a prokázat, zda v této souvislosti dochází ke snížení hodnot kalprotektinu.

JAK TO FUNGUJE?

Před začátkem pravidelného užívání Vitestinu® a následně v pravidelných intervalech je zjišťována Vaše hodnota

kalprotektinu v akreditovaných laboratořích, kterou s námi následně sdílíte. Kromě objektivního vyšetření uvedeného markeru se vyplňuje dotazník o pozorovaných změnách

CO JE TO KALPROTEKTIN?

Kalprotektin je bílkovina, která se uvolňuje z bílých krvinek. Protože bílé krvinky se objevují v místě zánětu a jejich přítomnost je úměrná k rozsahu zánětu, změření jejich množství ve vzorku stolice je vhodným ukazatelem pro měření vývoje ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby,

KDO PROVÁDÍ A HRADÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření zajišťuje nestranně pacient sám. Další podrobnosti jsou uvedeny zde.

VÝHODY ZAPOJENÍ DO VÝZKUMU

Vy získáváte pravidelné, průběžné a objektivní doklady o tom, že u Vás dochází ke zlepšení zdravotního stavu a firma získává prokazatelné doklady o účincích Vitestinu®.


Jako odměnu za projevenou důvěru a zapojení Vám poskytneme 50% slevu na Vitestin® . Myslíme si, že to je fér.

MOHU SE ZAPOJIT?

Ano. Můžete se stát členy výzkumné skupiny vyplněním této elektronické  žádosti, pokud jste starší 18 let a máte diagnostikovánu ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu, máte problémy s průjmy nebo zácpou. Ostatní diagnózy, jako hemoroidy, syndrom dráždivého tračníku, průjem nebo zácpa, můžeme zvážit. Přečtěte si také úplné Podmínky členství

MOHU SVÉ ČLENSTVÍ UKONČIT?

Můžete, kdykoliv. Jste-li členem, stačí jen vyplnit tento formulář a Vaše členství je považováno za ukončené.

JE VITESTIN® TESTOVÁN OPROTI PLACEBU?

Není. Test oproti placebu se provádí v randomizované klinické studii pro ověření nových léků, ve které jsou pacienti rozděleni náhodným způsobem zpravidla do dvou skupin. První skupině je podáván potenciální lék, druhé placebo. Následně jsou porovnávány léčebné výsledky u obou skupin. Klinické studie trvají v průměru 6 – 7 let a provádějí je pouze farmaceutické firmy, protože studie stojí přibližně 30 miliard Kč - více zde

Naše rodinná firma není farmaceutickou společností a v tuto chvíli nedisponuje dostatečným kapitálem pro provedení randomizované klinické studie pod dohledem SÚKL.

Vlastní výzkum testování účinků provádíme pouze na skupině nemocných a nepracujeme s kontrolní skupinou, které by bylo podáváno placebo. S kontrolní skupinou nepracujeme z důvodu, že není znám žádný případ vyléčení ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby, tedy jiný náhodný způsob vyléčení  nemůže nastat. Pokud užívání Vitestinu® povede k významnému zlepšení markerů, popř. vyléčení,  považujeme to za dostačující výsledek. Objektivita

a nestrannost výzkumu je zajištěna tím, že samotné laboratorní vyšetření na markery neprovádí naše firma, ale mají ho zcela pod kontrolou sami pacienti - členové výzkumu. 

Kalprotektin

co se od členů očekává?

Každodenní popíjení Vitestinu je nezbytnou podmínkou výzkumu, bez které nelze očekávat zlepšení laboratorních výsledků.

ODBĚR VITESTINU
ODBĚR
VITESTINU

Jednou týdně vyplníte krátký dotazník o tom, jak se cítíte. Vždy obdržíte kopii. Máte pravidelné záznamy o tom, jak se Váš stav zlepšil.

VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU
VYPLŇOVÁNÍ
DOTAZNÍKU
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ

Jednou měsíčně s námi nasdílíte laboratorní výsledky sledující stav Vašeho nemocnění. Čísla nelžou. Máte objektivní doklad o tom, nakolik se Váš stav zlepšil.

LABORATORNÍ
VYŠETŘENÍ

Máte dotaz?

Napište nám!

vyzkum@naturaimuneco.cz | Telefon: +420 383 579 181

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page